[X] Zamknij Stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów na podstronie dotyczącej polityki cookies
Prace serwisowe podczas montażu podnośnika podposadzkowego

Prace serwisowe podczas montażu podnośnika podposadzkowego

Kontrola poprawności działania sterowania urządzenia

Kontrola poprawności działania sterowania urządzenia

Umieszczanie kasety fundamentowej podnośnika w wykopie

Umieszczanie kasety fundamentowej podnośnika w wykopie

Dozór techniczny podnośników

Każdy podnośnik po montażu powinien zostać zgłoszony do Urzędu Dozoru Technicznego, aby uzyskać zezwolenie na użytkowanie, ponadto powinien być poddawany corocznym badaniom okresowym przeprowadzanym przez UDT warunkującym jego dalszą eksploatację. Co 6 miesięcy należy podnośnik poddać kontroli technicznej i konserwacji przeprowadzonej przez konserwatora posiadającego odpowiednie uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego. Nasi pracownicy posiadają stosowne uprawnienia do dokonywania przeglądów i konserwacji podnośników. Wielu klientów decyduje się na podpisanie z nami umowy serwisowej na przeglądy i konserwacje podnośników oraz innych urządzeń wyposażenia warsztatu i SKP.

Aby zgłosić podnośnik do UDT należy zebrać niezbędną dokumentację.

SPIS DOKUMENTACJI REJESTRACYJNEJ:

  • Skrócony opis techniczny
  • Decyzja UDT
  • Instrukcja Eksploatacji
  • Schemat elektryczny
  • Protokół pomiarów elektrycznych
  • Protokół montażu i prób pomontażowych
  • Protokół odbioru części budowlanej
  • Poświadczenie zgodności
  • Schemat zasilania
  • Szkic sytuacyjny

Przepisy szczegółowe dotyczące pracy jednostek UDT oraz wymagania jakie należy spełnić podczas użytkowania urządzeń warsztatowych zgodnie z przepisami Rzeczypospolitej Polskiej są dostępne poniżej do pobrania poniżej.

Przepisy opisujące warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji dźwigników.

Przepisy określające tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji.

Dozorem technicznym są określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych. Wykonywanie dozoru technicznego przez jednostki dozoru technicznego nie zwalnia projektujących, wytwarzających, eksploatujących, naprawiających i modernizujących urządzenia techniczne od odpowiedzialności za jakość i stan tych urządzeń, mające wpływ na ich bezpieczną pracę.

zadbaj o klimę klub geolinera kolejnictwo